Capacity Development Management Information System

The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
Learn more about us

Nepal

सन्चालित कार्यक्रम
1050
जम्मा दर्ता श्रोत व्यक्ति
1281

Events

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

05Aug 2078

Public Procurement Management Training

सार्बजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम मिति २०७८ मंसिर ०५ देखि ०७ गते सम्म वाग्लुङ्ग र मनाङ्ग जिल्लाका स्थानीय तहका लेखा प्रमुख र ईन्जिनीयर हरुको लागि होटल दीपसागर न्कोयुरोडको हलमा तालिम सम्पन्न भयो । तालिमको मुख्य उदेश्य सार्बजनिक खरिदको कार्यमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृदी गर्न, स्थानीय तहको खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन खरिद समितिलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउने । प्रचलित सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको पालना गरी व्यवस्थित ढंगले खरिद प्रक्रिया गर्न सक्षम बनाउने । स्थानीय तहमा खरिद सम्बन्धी विद्यमान समस्या तथा कमी कमजोरी निराकरण गरी खरिद व्यवस्थापनमा सुधार गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने रहेको छ ।

Pokhara Lekhnath Mahanagarpalika, Kaski, Province Gandaki
दरखास्तView Details
24Apr 2022

Induction training to the Assistant Level fifth Health and Agriculture/Livestock (Technician) staff of Province and Local level

प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट आफ्नो प्रदेश मन्त्रालय, मातहतका निकाय र स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दी अनुसार सो कार्यालयहरुबाट माग भई आए बमोजिम विभिन्न सेवा (प्राविधिक, प्रशासन तर्फ र अन्य विविध) को पदपूर्ति गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसरी पदपूर्ति भई आएका कर्मचारीको कार्य सम्पदानलाई प्रभावकारी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त क्षमता विकास गर्नुपर्ने भएकोले सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उक्त तालिम सञ्चालन गर्दा सेवा समुह अनुसार कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा जान्नुपर्ने आधारभूत कुराहरु जस्तै: प्रशासनिक कुराहरु, ऐन कानूनहरुको व्यवस्था, बजेट तथा योजना तर्जुमा, समसामयीक विषयवस्तु र वहुआयामीक विषय वस्तुका साथै पदीय दायित्वसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीपका विषयहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागी सहायक स्तर पाँचौ स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन तर्फका कर्मचारीलाई लक्षित गरी प्रदेश सुशासन केन्द्र, वागमती प्रदेशको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

Lalitpur Mahanagarpalika, Lalitpur, Province Bagmati
दरखास्तView Details
04May 2022

An Orientation on Updated Online Monitoring System to Chiefs and Computer Operators of all Offices Located at Mustang District.

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एउटा अनलाइन अनुगमन प्रणालीको विकास र प्रारम्भ गरिएको छ। उक्त प्रणालीमा प्रत्येक मन्त्रालयहरु र अन्तर्गतको कार्यालयहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति मापन गर्न सकिन्छ ।प्रत्येक मन्त्रालयहरु र अन्तर्गत को कार्यालयहरुले उक्त प्रणालीमा प्रगति विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ । हाल संचालनमा रहेको यस प्रणालीमा बार्षिक बिकास कार्यक्रमको अनुगमन मन्त्रालयस्तर र कार्यालय स्तरमा बिभाजन गरिएको छ ।सोहि बमोजिम मन्त्रलले मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको प्रगति मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको र मन्त्रालयले आफ्नो अन्तर्गतका कार्यालयको बार्षिक बिकाश कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्न सक्ने गरि उक्त प्रणालीमा परिमार्जन गरेको छ ।यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयहरु र कार्यालयहरुलाई उक्त प्रणाली लाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक भएकोले प्रदेश मन्त्रालयहरु मातहतका मुस्तांगस्थित १० वटा कार्यालयहरुका प्रमुख तथा कम्पुटर अपरेटरहरुका लागि १ दिने अनलाइन अनुगमन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम मुस्तांग जिल्लामानै ४ मई २०२२ मा सञ्चालन गरिएको छ ।

Gharapjhong Gaunpalika, Mustang, Province Gandaki
View Details
27Apr 2022

Public Procurement Management Training for officials of Province Ministries and subordinate Offices (Group Kha)

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल बिषय भएकोले यस सम्बन्धमा खरिद प्रक्रियासँग प्रतक्ष्य रुपमा संलग्न रहने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक रहेकोले यो सार्बजनिक खरिद व्यवस्थापन तालिमको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

Itahari Upamahanagarpalika, Sunsari, Province 1
View Details
27Apr 2022

Public Procurement Management Training for officials of Province Ministries and subordinate Offices (Group Ka)

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल बिषय भएकोले यस सम्बन्धमा खरिद प्रक्रियासँग प्रतक्ष्य रुपमा संलग्न रहने कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक रहेकोले यो सार्बजनिक खरिद व्यवस्थापन तालिमको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

Itahari Upamahanagarpalika, Sunsari, Province 1
View Details
22Mar 2022

Co-ordination meeting with development partner and other stakeholders

सरोकारवाला सबै पक्षहरुसंग आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आगामी आ.व. 2078/79 मा कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलापहरुको दोहोरोपना हटाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले यस प्रदेशका सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरु, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, कार्यक्रम समन्वय इकाई, नेपाल नगरपालिका संघ, गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ विभिन्न नगरपालिकाहरु तथा गाँउपालिकाहरु, सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यगर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधी हरु समावेश गरी समन्वय बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको ।

Birendranagar Nagarpalika, Surkhet, Province Karnali
View Details
\...

Learning Materials

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

२.२ योजना के हो योजनाका चरणमा स्था सरकारको भूमिका.pdf

Download

प्रदेश सचिवालय कर्मचारी.pdf

Download

विषय वस्तुको खाका.pdf

Download

Pre Test.pdf

Download

स्वयंसेवक आवेदन फारम.docx

Download

LISA Guideline 2077.pdf

Download

e-Governance in Nepal in the context of Intergovernmental coordination.pdf

Download

LISA Guideline- List of Indicators Options and MoV.pdf

Download

CDMIS _ Manual.pdf

Download

Blogs and Articles

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

  5 February, 2021

Nagesh Badu

post event, reflection, feedback, sudurpaschim, ict

A Quick reflection on session delivered inICT training conducted for provincial IT staffs of Sudurpaschim

The participants were very eager to learn, however most of them seem to lack basics of ICT. Probably due to adjustment (samayojan) some offices have new staffs or staffs with non technical background, therefore PLGSP/ PCGG needs to plan and work on strengthening capacity of these IT staffs. Efficient IT staffs at provincial and local government will for sure improve internal efficiency of office and thier service delivery.

Read more >>

Alliance Partners

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

FAQs

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

 What is the role of CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a person enroll in CDMIS training program?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a resource person enlist himself in CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.

Contact Us

We would love to hear from you.

© 2022  All rights reserved by PLGSP | Developed and Powered by Idea Breed IT Solution Pvt. Ltd.