Capacity Development Management Information System

The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
Learn more about us

Nepal

सन्चालित कार्यक्रम
२८२
जम्मा दर्ता श्रोत व्यक्ति
१०८०

Events

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

No any upcoming events available. Please check back Later.

14Jun 2021

Enhancing Effectiveness of Local Governance " 5 days Service Entry Training Program (Virtual)

५ दिने सेवा प्रवेश तालिम "स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि " विषयक भर्चुअल माध्यमबाट स्थानीय तहमा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ सिफारिस भई कार्यरत रहेका सहायकस्तर कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउने उदेश्यका साथ सेवा प्रवेश तालिमको आयोजना भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, बाँकेद्वारा सञ्चालन गरिने उक्त ५ दिने सेवा प्रवेश तालिममा बाँके र बर्दियाका नगरपालिका/गाउँपालिकामा कार्यरत तथा यस तालिमका लागि मनोनयन फारम भरेका मध्येबाट सहायकस्तर (चौथो/पाँचौ)कर्मचारीहरुलाई समावेश गरिनेछ ।

Virtual
दरखास्तविवरण हेर्नुहोस्
07Jun 2021

Vital Event Registration and Social Security Training (19 Events)

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रलय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जिकरण विभाग र प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलको सयूक्त आयोजनामा बागमति प्रदेशका सबै स्थानीय तहका सबै वडा सचिवहरुका लागि “सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता” सम्वन्धी १ दिने भर्चुअल तालिमहरुको आयोजना गरिएको हो । प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहका ११२१ वडाका वडा सचिवहरुलाई विभिन्न १९ वटा समूहमा समूहकृत गरि तालिमको संचालन गर्न लागिएको हो । हरेक दिन दुई दुईवटा तालिमहरु संचालन गर्ने गरी आगामी दश दिन सम्म १९ वटा कार्यक्रमहरु संचालन हुनेछन् ।

Virtual
दरखास्तविवरण हेर्नुहोस्
18Apr 2021

GESI mainstreaming orientation -Baudikali Rural Municipality .

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी नीतिनियमहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने साथै सबै स्थानीय तहमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण गर्न सहयोग गर्ने ।

Bungdikali Gaunpalika, Nawalpur, Province Gandaki
विवरण हेर्नुहोस्
15Jun 2021

Consultative Workshop for ITOs -Group C

Linux System Administration Fundamental: Virtual box Configuration Guest OS Full Screen configuration Linux History Linux Shell Linux Administration Privilege Linux Directory Structure and Navigation Working with text files User, Permission and Ownership Management Package Management Apache, php, mariadb, phpmyadmin configuration To make TAR.GZ and extract TAR file Drupal Install and configuration Virtual Host Configuration Status Monitoring

Virtual
विवरण हेर्नुहोस्
29Mar 2021

LISA at Local Level ( Kanakasundary Rural-Municipality, Jumla)

स्थानीय सरकारका कार्यगत विषयक्षेत्रहरू शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वितिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय जस्ता पक्षहरूलार्इ निरन्तर समिक्षा एवं स्वमूल्यांकन गर्दै संस्थागत सबल पक्षहरूको निरतरता एवं कमजोर पक्षहरूलार्इ सुधार गर्दै जाने आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं सांगठनिक सबलताको माध्यमले प्रभावकारी वितिय व्यवस्थापन, जनताका अपेक्षा अनुसार योजना छनौट एवं कार्यान्वयन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, निश्पक्ष न्याय निरूपण, सामाजिक समावेशिकरण आदि जस्ता कार्य सम्पादनलार्इ सुनिश्चित गर्दछ । यसर्थ, स्थानीय सरकारको संस्थागत स्वमूल्यांकनको माध्यमले संस्थागत सुदृढीकरणको लागि दिशानिर्देश गर्ने अभिप्रायले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यक्रम महत्वपूर्र्ण रहेकोछ |

Kanakasundari Gaunpalika, Jumla, Province Karnali
विवरण हेर्नुहोस्
02Apr 2021

GESI mainstreaming orientation -Beni Municipality

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी नीतिनियमहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि साथै सबै स्थानीय तहमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण गर्न सहयोग गर्ने ।

Beni Nagarpalika, Myagdi, Province Gandaki
विवरण हेर्नुहोस्
\...

Learning Materials

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

२.२ योजना के हो योजनाका चरणमा स्था सरकारको भूमिका.pdf

Download

प्रदेश सचिवालय कर्मचारी.pdf

Download

विषय वस्तुको खाका.pdf

Download

Pre Test.pdf

Download

स्वयंसेवक आवेदन फारम.docx

Download

LISA Guideline 2077.pdf

Download

e-Governance in Nepal in the context of Intergovernmental coordination.pdf

Download

LISA Guideline- List of Indicators Options and MoV.pdf

Download

Blogs and Articles

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

  5 February, 2021

Nagesh Badu

post event, reflection, feedback, sudurpaschim, ict

A Quick reflection on session delivered inICT training conducted for provincial IT staffs of Sudurpaschim

The participants were very eager to learn, however most of them seem to lack basics of ICT. Probably due to adjustment (samayojan) some offices have new staffs or staffs with non technical background, therefore PLGSP/ PCGG needs to plan and work on strengthening capacity of these IT staffs. Efficient IT staffs at provincial and local government will for sure improve internal efficiency of office and thier service delivery.

Read more >>

Alliance Partners

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

FAQs

We offer a wide range of learning events through workshops, seminars,briefings, conferences, public lectures, side events and onlinecourses.

 What is the role of CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a person enroll in CDMIS training program?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.
 How can a resource person enlist himself in CDMIS ?
The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program. The PLGSP is an umbrella programme providing capacity development to the provincial and local governments. As such, the programme will provide a common framework for coordination and coherence of all governance-related programmes at the provincial and local levels and accommodate other donor-funded programmes. Thus, PLGSP will provide a coherent approach to capacity development under the federal system. The Ministry of Federal Affairs and General Administration is the executive agency of the Program.

Contact Us

We would love to hear from you.

© 2021  All rights reserved by PLGSP | Developed and Powered by Idea Breed IT Solution Pvt. Ltd.